VAIBR. BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In het kader van onze dienstverlening, wanneer u een abonnement neemt, een product bestelt, u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, u gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met een onderdeel van VAIBR. BV, legt VAIBR. BV gegevens vast. VAIBR. BV acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. VAIBR. BV conformeert zich daarom aan zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) en E-mail Marketing Associatie Nederland (Emma).

Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. VAIBR. BV zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke
overeenkomst/dienst betrokken zijn. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. VAIBR. BV is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.